ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXI

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

21-016

Дата реєстрації:

16.02.2022

Проголосовано:

22.02.2022 11:13:46

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 21-016ПРОЄКТМАРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ(позачергова)Р І Ш Е Н Н Я22 лютого 2022 року смт Марківка № 21-16/2022Про затвердження Програми фінансування заходів забезпечення територіальної оборони на території Марківської селищної територіальної громади на 2022 рікРозглянувши звернення Старобільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 03 листопада 2021 року № СТ/652, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, п. 9 ч. 4 ст. 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 18 Закону України «Про оборону України», п. 2 ст. 14 Закону України «Про основи національного спротиву», Порядком організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1447, пунктами 8, 18, 32, 33, 34, 35 Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від23 вересня 2016 № 406/2016, з метою створення належних умов діяльності штабу району територіальної оборони та підрозділу територіальної оборони та їх всебічного матеріально-технічного забезпечення в межах Марківської селищної територіальної громади у 2022 році, Марківська селищна радавирішила:


 1. Затвердити Програму фінансування заходів забезпечення територіальної оборони на території Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік (додається).

 2. Відділу фінансів Марківської селищної ради фінансування Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на відповідний рік.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

  Селищний голова Ігор ДЗЮБА

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішення сесії Марківської

  селищної ради восьмого скликання

  від 22.02.2022 року № 21- 16/2022

  Програма

  фінансування заходів забезпечення територіальної оборони на території Марківської селищної територіальної громади

  на 2022 рік

  смт Марківка

  2022 рік

  1. Паспорт Програми


  1 Ініціатор розроблення

  Програми
  Старобільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі - Старобільський РТЦК та СП)
  2 Підстава для розроблення Програми Конституція України, Закон України «Про оборону України», Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу», Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», Закон України «Про основи національного спротиву», постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази та розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України.
  3 Розробник Програми Марківська селищна рада
  4 Співрозробники Програми Старобільський РТЦК та СП
  5 Відповідальні за виконання програмних заходів Марківська селищна рада, Старобільський РТЦК та СП
  6 Учасники Програми Марківська селищна рада, Старобільський РТЦК та СП, КНП «Марківська багатопрофільна лікарня Маррківської селищної ради»
  7 Термін реалізації Програми 2022 рік
  8 Основні джерела фінансування заходів програми Місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством
  9 Система організації контролю виконання Програми Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
  10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Визначається щорічно під час формування місцевого бюджету в межах загальної суми видатків
  11 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми викладені у додатку 2 до Програми. Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах наявних фінансових ресурсів  2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

  Конституція України встановлює, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, Збройних Сил України, справою всього народу.

  У зв’язку з ускладненням обстановки в країні через збройну агресію Російської Федерації, спробами захоплення незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації окремих територій Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України виникла нагальна потреба в створенні підрозділів територіальної оборони та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих державних (стратегічних) об’єктів, об’єктів місцевого та регіонального значення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, території і населення нашого краю, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

  Для реалізації у мирний час повноважень щодо підготовки та ведення територіальної оборони, Старобільському РТЦК та СП визначені завдання по формуванню підрозділу територіальної оборони. З метою планування та підготовки проведення заходів територіальної оборони необхідно завчасно створити сприятливі умови для удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони в особливий період, що досягається шляхом проведення зборів військовозобов’язних та резервістів у зв’язку з чим виникає проблема доставки військовозобов’язаних до місць проведення заходів з підготовки.

  З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування заходів територіальної оборони з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

  3. Мета Програми

  Метою Програми є забезпечення заходів на території Марківської селищної територіальної громади по здійсненню підготовки територіальної оборони, у тому числі:

  сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України;

  організації та підтримання у постійній готовності системи управління;

  взаємодії органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і органів військового управління при підготовці до виконання та при виконанні завдань територіальної оборони;

  військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, села, своєї родини;

  системи інформування населення щодо надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру в умовах особливого періоду;

  планування територіальної оборони;

  підготовка та формування підрозділу територіальної оборони, його матеріально-технічне забезпечення;

  створення запасів матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання завдань територіальної оборони;

  планування та проведення навчань (тренувань) особового складу, підготовки підрозділу територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

  Створення належних умов для готовності всіх ланок воєнної організації, органів місцевого самоврядування та органів державної влади, а також готовності населення і території громади до проведення заходів територіальної оборони, участі в територіальній обороні у разі збройної агресії або збройного конфлікту, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов'язаної з порушенням нормальних умов життя населення нададуть змогу для ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

  4. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

  SWOTаналіз має чотири складових:
  Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
  - підтримання мобілізаційної готовності громади на рівні, необхідному для виконання завдань організації та функціонування системи управління громадами в особливий період;

  - здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою територіальної оборони;
  - низький рівень матеріально -технічного забезпечення з питань територіальної оборони;
  Можливості (O) Загрози (T)
  Програма дає можливість

  - формування підрозділів територіальної оборони,

  - підготовка військовозобов’язаних та резервістів на особливий період,

  - забезпечення доставки резервістів та військовозобов’язаних до місць проведення навчань (тренувань);

  - вирішення проблеми забезпечення транспортом, паливно-мастильними матеріалами та ін.
  У разі неприйняття або невиконання Програми приведе до:

  - непідготовленості людських, транспортних та інших ресурсів громади у разі оголошення мобілізації;

  - затримка у формуванні підрозділів територіальної оборони;

  - низька підготовка особового складу підрозділів територіальної оборони та системи управління на території громади.

  - несвоєчасна доставки резервістів та військовослужбовців до місць проведення навчань (тренувань).  5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

  обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

  Досягнення мети Програми передбачається здійснити шляхом забезпечення виконання заходів з підготовки територіальної оборони:

  – своєчасне визначення придатності військовозобов’язаних, оформлення їх та зарахування до підрозділу територіальної оборони;

  – розв’язання проблем забезпечення швидкої доставки військовозобов’язаних до місць проведення навчань (тренувань) у разі проведення таких;

  – перевезення військовозобов’язаних та резервістів до місця дислокації підрозділу територіальної оборони при проведенні зборових заходів та інших заходів з підготовки;

  – фінансового забезпечення виконання передбачених цією Програмою заходів;

  Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

  Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022 року.

  Джерелами фінансування Програми є місцевий бюджет та інші фінансові можливості місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

  В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального обсягу видатків за програмою можуть уточнюватися із внесенням змін до Програми. Головним розпорядником коштів є Марківська селищна рада.

  Виділення коштів на реалізацію заходів Програми здійснюється на підставі розпорядження начальника Старобільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після рішення чергової сесії депутатів Марківської селищної ради.

  Строк завершення реалізації Програми – грудень 2022 року.

  Виконання даної Програми передбачається здійснити протягом 2022 року

  6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

  Основними завданнями Програми є:

  - координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, органів військового управління в забезпеченні ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині організації територіальної оборони району та мобілізаційних заходів;

  - забезпечення своєчасної доставки особового складу підрозділу територіальної оборони до місць проведення зборових заходів, навчань, тренувань;

  - підготовка органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування до роботи в умовах особливого періоду;

  - вивчення і розв'язання проблем, пов'язаних із здійсненням заходів територіальної оборони;

  - вирішення питань медичного переосвідчення військовозобов’язаних;

  - створення системи територіальної оборони;

  - організація взаємодії під час підготовки територіальної оборони між суб’єктами територіальної оборони;

  - створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань;

  - надання допомоги у всебічному матеріально-технічного забезпеченні підготовки заходів територіальної оборони;

  - забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління в особливий період.

  7. Напрями діяльності та заходи Програми

  Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1.

  8. Ресурсне забезпечення Програми

  Ресурсне забезпечення Програми описується в додатку 2.

  9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  Координація роботи та контроль за ходом виконання Програми покладається на Старобільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та Марківську селищну раду, поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань бюджету і фінансів, економічної політики та планування.

  Звіт про хід виконання Програми надається виконавцями.

  10. Очікуваний результат виконання заходів Програми


  1. Активізація діяльності органів виконавчої влади, пов'язану з виконанням заходів мобілізаційної готовності та організацією територіальної оборони, удосконалення механізмів координації роботи органів військового управління та органів місцевого самоврядування;

   2. Своєчасне медичне обстеження військовозобов’язаних та резервістів; 3. Забезпечення надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, місцевого самоврядування;

 4. Підтримання системи управління громадою та готовності до роботи в умовах особливого періоду та режимі воєнного часу;

 5. Вирішення проблеми забезпечення доставки військовозобов’язаних до місць проведення навчань (тренувань), зборових заходів з підготовки;

 6. Створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки.Селищний голова Ігор ДЗЮБА