ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXI

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

21-015

Дата реєстрації:

22.02.2022

Проголосовано:

22.02.2022 11:09:08

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  23
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 21-015ПРОЄКТМАРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ(позачергова)Р І Ш Е Н Н Я22 лютого 2022 року смт Марківка № 21-15/2022Про затвердження Положення про сервіс «Мобільний адміністратор» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської областіЗ метою розвитку системи надання адміністративних послуг, забезпечення широкого доступу окремих категорій мешканців громади до отримання адміністративних послуг, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Положення та Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області та керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Марківська селищна радавирішила:


 1. Затвердити Положення про сервіс «Мобільний адміністратор» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області, що додається.

 2. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області забезпечити надання адміністративних сервісом «Мобільного адміністратор».

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регуляторної політики, зміцнення законності та правопорядку.Селищний голова Ігор ДЗЮБАДодаток до рішення сесіїМарківської селищної радивід 22 лютого 2022 року № 21-15/2022ПОЛОЖЕННЯпро сервіс «Мобільний адміністратор» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області1. Загальні положення.1.1. Положення про сервіс «Мобільний адміністратор» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області (далі – Положення) розроблене та затверджене з метою забезпечення спрощення доступу окремих категорій мешканців Марківської селищної ради Луганської області до отримання адміністративних послуг.«Мобільний адміністратор» - пересувне віддалене робоче місце адміністратора, в якому обслуговування громадян проводиться із застосуванням мобільного кейсу, що представляє собою комплект сучасних портативних технічних засобів (комп’ютерної та оргтехніки), відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.1.2. Надання адміністративних послуг з використанням сервісу «Мобільний адміністратор» відповідно до Положення поширюється на мешканців громади з категорії осіб:- які досягли 70-річного віку;- з інвалідністю 1-2 групи;- які, за висновком лікарсько – консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.Стан здоров’я суб’єкта звернення, що визначає його належність до категорій осіб, на яких поширюється надання адміністративних послуг з використанням сервісу «Мобільний адміністратор», підтверджується одним з наступних документів:- посвідченням інваліда 1-2 групи;- довідкою медико-соціальної експертної комісії про наявність інвалідності 1-2 групи;- довідкою сімейного лікаря або висновком медико - соціальної експертної комісії про необхідність хворого в постійному сторонньому догляді та нездатності до самообслуговування (має обмеження життєдіяльності в частині пересування).Належність суб’єкта звернення до мешканців Марківської селищної ради Луганської області визначається його місцем реєстрації та/або фактичного проживання згідно паспорту громадянина України та інших документів, що посвідчують особу чи за даними Реєстру територіальної громади. Вік суб’єкта звернення визначається за даними документа, що посвідчує особу суб’єкта звернення (паспорта громадянина України та іншими документами).1.3. Надання послуг за принципом мобільного віддаленого робочого місця для роботи адміністраторів ЦНАП зі спеціальним кейсом «Мобільний адміністратор» відповідно до цього Положення поширюється на всі адміністративні послуги згідно Переліку послуг затвердженого Рішенням Марківської селищної ради Луганської області.1.4. Документом, який підтверджує здійснення службових повноважень посадовою особою при виїзному прийомі мобільного офісу, є журнал звернень.1.5. Особа, відповідальна за охорону праці та пожежну безпеку, відповідного суб'єкта надання послуг, перед виїздом мобільного офісу інструктує спеціалістів, які приймають участь у виїзному прийомі, згідно з вимогами охорони праці та пожежної безпеки.1.6. Адміністратори, спеціалісти та інші посадові особи, які беруть участь в роботі мобільного офісу, повинні мати при собі службове посвідчення або ідентифікаційну карту (бейджик), на якій зазначено установу, прізвище, ім'я, його посада.1.7. Адміністратори, спеціалісти та інші посадові особи, які беруть участь в роботі мобільного офісу, діють виключно у межах своїх повноважень, на підставі Закону України «Про адміністративні послуги», Положення і Регламенту Центру надання адміністративних послуг тощо.1.8. Під час роботи мобільного офісу може проводитись відео та аудіо фіксація за допомогою відповідних технічних засобів.2. Порядок замовлення та надання адміністративних послуг за принципом мобільного віддаленого робочого місця для роботи адміністраторів ЦНАПзі спеціальним кейсом «Мобільний адміністратор».2.1. Для отримання адміністративних послуг за сервісом «Мобільний адміністратор» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області особа-заявник, що представляє інтереси суб’єкта звернення, звертається до відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області з повним пакетом документів відповідно до Розділу 1 цього положення та чинного законодавства України.2.2. Адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області, який здійснює прийом особи-заявника, з’ясовує/перевіряє:- вид адміністративної послуги, надання якої потребує суб’єкт звернення;- належність суб’єкта звернення до категорії осіб, передбачених пунктом 1.2 цього Положення;- надає консультацію та/або перевіряє наявність визначеного законодавством повного переліку необхідних для одержання суб’єктом звернення певної адміністративної послуги документів.2.3. Адміністратор повідомляє про неможливість надання послуги на віддаленому робочому місці із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор» у наступних випадках:- суб’єкт звернення не відноситься до категорії осіб, визначених пунктом 1.2 цього Положення;- особа, що представляє суб’єкта звернення, звернулась щодо отримання адміністративних послуг, що не входять до Переліку послуг, які надаються за допомогою сервісу «Мобільний адміністратор» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області ;- адреса реєстрації та/або місця фактичного проживання (перебування) суб’єкта звернення знаходиться за межами території Марківської селищної ради Луганської області в цілому;- відсутній або неповний пакет документів для надання адміністративної послуги у суб’єкта звернення.2.4. У випадку відсутності підстав для повідомлення про неможливість надання адміністративної послуги з використанням сервісу «Мобільний адміністратор», особа, що представляє суб’єкта звернення направляється до адміністратора або представника ЦНАП відповідного напрямку для отримання консультації.Адміністратор, представник ЦНАП перевіряє наявність у особи, що представляє інтереси суб’єкта звернення повного переліку необхідних документів і у разі відсутності документів у повному обсязі надає вичерпну консультацію щодо порядку та умов одержання адміністративної послуги.Адміністратор з’ясовує необхідність оплати адміністративного збору за отримання адміністративної послуги, надання якої потребує суб’єкт звернення і у випадку необхідності оплати надає особі, що представляє інтереси суб’єкта звернення, реквізити для оплати адміністративного збору.У разі наявності у особи, що представляє суб’єкта звернення, необхідних для надання адміністративної послуги документів у повному обсязі, та за умови сплати адміністративного збору за отримання адміністративної послуги (якщо така оплата передбачена законодавством) особа, що представляє суб’єкта звернення, заповнює та засвідчує особистим підписом Заяву на отримання адміністративної послуги з використанням сервісу «Мобільний адміністратор» (додаток 1). До Заяви додається копія паспорта особи, що представляє суб’єкта звернення, та копія документу, що підтверджує право на отримання послуги «Мобільний адміністратор».Після заповнення особою, що представляє суб’єкта звернення, Заяви на отримання адміністративної послуги з використанням сервісу «Мобільний адміністратор», адміністратор ЦНАП надає особі – заявнику копію заяви та здійснює реєстрацію Заяви у Журналі обліку надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора ЦНАП із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор» (додаток 2).2.5. Графік надання адміністративних послуг із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор» відповідає графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області. Рішенням ради графік роботи може бути змінений.3. Надання адміністративної послуги із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор».3.1. У визначену дату адміністратор ЦНАП виїздить за вказаною адресою до суб’єкта звернення. Попередньо адміністратор може зв’язатись із особою, що представляє суб’єкта звернення, або суб’єктом звернення засобами телефонного зв'язку для попередження про свій візит.У разі необхідності до виїзду за вказаною адресою до суб’єкта звернення разом з адміністратором може бути залучений інший представник ЦНАП, селищної ради, органу державної влади тощо.3.2. Виїзд адміністратора, представника ЦНАП на вказану у заяві адресу до суб’єкта звернення здійснюється на службовому автомобілі Марківської селищної ради Луганської області, замовлення на виїзд якого здійснюється керівником ЦНАП шляхом подання службової записки до заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.Усі дії, пов’язані із виконанням адміністратором своїх посадових обов’язків за адресою місця реєстрації, проживання/перебування суб’єкта звернення здійснюється у присутності представника ЦНАП, або іншої особи, яка за усним розпорядженням селищного голови та/або заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради чи керівника ЦНАП, супроводжує адміністратора.Під час виконання адміністратором своїх посадових обов’язків на віддаленому робочому місці за адресою місця реєстрації, проживання/перебування суб’єкта звернення може проводитися відео та аудіо фіксація за наявності відповідних технічних засобів. Про проведення відео та аудіо фіксації виконання адміністратором своїх посадових обов’язків в обов’язковому порядку повідомляється особа – заявник та суб’єкт звернення.3.3. Відео та аудіо записи (відео та аудіо файли) виконання адміністратором своїх посадових обов’язків на пересувному віддаленому робочому місці за адресою місця реєстрації, проживання/перебування суб’єкта звернення зберігаються у ЦНАП та можуть бути використані для оцінки виконання адміністратором своїх посадових обов’язків, або для з’ясування обставин у випадку надходження скарги від суб’єкта звернення чи особи – заявника чи інформування населення та рекламування сервісу.Розповсюдження таких відео та аудіо записів, надання їх третім особам, за виключенням правоохоронних органів у встановленому законом порядку допускається за письмової згоди суб’єкта звернення на обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства.3.4. Прибувши за визначеною адресою, адміністратор, співробітник ЦНАП чи суб’єкт надання послуги, встановлює особу суб’єкта звернення за документами, що посвідчує особу та перевіряє наявність та комплектність необхідних для надання адміністративної послуги документів.3.5. Адміністратор, співробітник ЦНАП не здійснює надання адміністративної послуги та/або складає Акт про неможливість надання адміністративної послуги із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор» (додаток 3) цього Положення у випадках:- у суб’єкта звернення відсутній документ, що посвідчує особу, що унеможливлює встановлення особи суб’єкта звернення адміністратором;- невідповідність особи, яка була заявлена на отримання адміністративної послуги з використанням сервісу «Мобільний адміністратор» та особи, яка бажає отримати послугу;- у суб’єкта звернення відсутні необхідні для надання послуги документи у повному обсязі;- наявність видимих ознак алкогольного сп’яніння у суб’єкта звернення;- наявність видимих ознак того, що суб’єкт звернення не здатен усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.За умови відсутності підстав для ненадання адміністративної послуги, визначеної в пункті 3.5 Положення співробітник:- забезпечує оформлення заяви про надання адміністративної послуги, яка засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення, та здійснює комплектування справи;- з’ясовує у суб’єкта звернення зручний спосіб отримання результату надання адміністративної послуги;- видає суб’єкту звернення Опис вхідного пакету документів (або інший документ) на підтвердження оформлення адміністративної справи.У разі оформлення адміністративної послуги, результат надання якої можливо оформити одночасно з прийняттям заяви з використанням сервісу «Мобільний адміністратор», адміністратор видає суб’єкту звернення під особистий підпис результат надання адміністративної послуги.Після оформлення заяви суб’єкта звернення та комплектації справи адміністратор повертається до ЦНАП.При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно попереджається про ймовірність відмови у наданні адміністративної послуги.У визначений законодавством для надання певної адміністративної послуги строк та у спосіб, вибраний суб’єктом звернення при оформленні заяви, результат надання адміністративної послуги та інші документи видаються під особистий підпис та/або надсилаються суб’єкту звернення (його уповноваженій особі).4. Відповідальність.4.1. Адміністратори, спеціалісти, інші посадові особи, водій автомобіля несуть юридичну відповідальність за розголошення персональних даних осіб та суб’єктів звернень та іншої інформації, що стала їм відома під час виконання повноважень щодо реалізації положень цього Положення.4.2. Адміністратори, спеціалісти, інші посадові особи несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.4.3. Дії, або бездіяльність адміністраторів або спеціалістів уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні, можуть бути оскаржені до селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керівника відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області.Селищний голова Ігор ДЗЮБАДодаток 1
Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області

______________________________________________________________

(ПІБ заявника)

______________________________________________________________

(адреса проживання)

_______________________________

______________________________

(контактний телефон)


З А Я В АПрошу надати « » 20____р. з по(дата) (з якої по яку годину)адміністративну послугу______________________________________________ _____________________________________________________________________(назва послуги)_______________________________________________________________за адресою : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(повна адреса, код вхідних дверей)скориставшись можливістю отримання послуги за допомогою сервісу «Мобільний адміністратор», оскількигр.________________________________________________________________(П.І.Б., дата народження)_____________________________________________________________________(вказати причину неможливості звернення до ЦНАП)Додаток:
 • Копія паспорта заявника;

 • Документ, що підтверджує право на користування сервісом «Мобільний адміністратор».« ____» ___________20_ р.__________ __________________(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)Документи прийняті « ____» ___________20_ р.Адміністратор:____________________________(підпис, печатка)ПРИМІТКИ: Відповідну до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом даного запиту. Підпис ________________