ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXI

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

21-014

Дата реєстрації:

22.02.2022

Проголосовано:

22.02.2022 11:05:39

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 21-014ПРОЄКТМАРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ(позачергова)Р І Ш Е Н Н Я22 лютого 2022 року смт Марківка № 21-14/2022Про затвердження Положення про сервіс «Мобільний ЦНАП» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської областіЗ метою створення зручних умов та доступності для отримання адміністративних послуг громадянами, відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області, керуючись ст. 27, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Марківська селищна радавирішила:
 1. Затвердити Положення про сервіс «Мобільний центр надання адміністративних послуг» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області, що додається.

 2. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області забезпечити надання адміністративних з залученням «Мобільного ЦНАПу».

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регуляторної політики, зміцнення законності та правопорядку.Селищний голова Ігор ДЗЮБАДодаток до рішення сесії Марківської селищної радивід 22 лютого року № 21-14/2022ПОЛОЖЕННЯПро сервіс «Мобільний центр надання адміністративних послуг» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області1. Загальні положення.1.1. Сервіс «Мобільний центр надання адміністративних послуг» відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області (далі - «Мобільний ЦНАП») функціонує при виконавчому комітеті Марківської селищної раді Луганської області в складі відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області, з метою надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернення відповідно до чинного законодавства.1.2. Надання послуг за принципом мобільного ЦНАПу здійснюється згідно затвердженого селищною радою Переліку послуг; послуг територіальних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, в тому числі їх підприємств, установ та організацій.1.3. У Положенні використовуються такі терміни та поняття:- адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону;- публічні послуг - будь-які послуги, обов'язковість отримання яких установлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами;- виїзне обслуговування - обслуговування, що здійснюється за місцем знаходження (реєстрації, проживання, перебування, замовлення послуги тощо) суб’єкта звернення;- мобільний ЦНАП - спеціально оснащений транспортний засіб - трансформер, пересувні віддалені робочі місця адміністраторів (та інших представників надавачів послуг), що розміщені у спеціально обладнаному транспортному засобі, призначеному для надання адміністративних послуг суб’єктам звернень поза приміщення відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області, та оснащеному відповідним комплектом технічних засобів (комп’ютерної та оргтехніки), відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернет тощо.1.4. Мобільний ЦНАП виготовлений на базі автомобіля марки SPLINE, модель MASC, типу вантажний-спеціалізований фургон.2. Завдання та функції.2.1. Основними завданнями мобільного ЦНАПу є:- забезпечення в межах своїх повноважень державної політики в сфері надання адміністративних, адміністративних послуг соціального характеру та інших публічних послуг населенню;- суттєве покращення якості та доступності надання адміністративних, адміністративних послуг соціального характеру та інших публічних послуг населенню шляхом якісного обслуговування, організації швидкого і зручного процесу надання таких послуг;- підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального характеру та в сфері надання адміністративних послуг;- підвищення доступності послуг суб’єктам звернення;- оптимізація процесів надання послуг, у наданні яких спільно беруть участь представники органів влади різних рівнів і установ;- сприяння ефективному «зворотньому зв'язку» виконавчих органів селищної ради з населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб мешканців громади.2.2. Основними функціями мобільного ЦНАПу є:- надання адміністративних, адміністративних послуг соціального характеру та інших публічних послуг населенню;- інформування в будь-який спосіб населення з питань надання адміністративних, адміністративних послуг соціального характеру та інших публічних послуг тощо;- здійснення консультацій в межах передбачених чинним законодавством.3. Основні правила (вимоги) до організації обслуговування суб’єктів звернень із застосуванням сервісу «Мобільний ЦНАП».До обслуговування суб’єктів звернень із застосуванням сервісу «Мобільний ЦНАП» можуть залучатися фахівці інших виконавчих органів Марківської селищної ради Луганської області, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших суб’єктів надання послуг, а також суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідальному ринку послуг (тепло-, водо-, газо-, електропостачання, тощо) на підставі розпорядження селищного голови та/або укладених угод (меморандумів).За необхідності, для проведення інформаційно - консультативної роботи можуть запрошуватися до виїзду представники суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, організацій, установ (за їх згодою).За збереження, експлуатацію, технічний стан і технічне обслуговування транспортного засобу, на основі якого функціонує «Мобільний ЦНАП» (справність механізмів, технічний огляд, огляд перед виїздом, тощо) відповідає водій, за яким закріплено транспортний засіб.Адміністратори, працівники відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області та інші надавачі послуг, які здійснюють прийом у «Мобільному ЦНАП» несуть відповідальність за збереження й належне використання службового майна, інших матеріальних цінностей та внутрішнього обладнання, яке знаходиться всередині «Мобільного ЦНАП».Водій транспортного засобу зобов’язаний здійснювати перевезення до пункту призначення відповідно до затвердженого маршруту та розкладу руху.У разі захворювання або поганого самопочуття водія транспортного засобу, а також у разі виявлення несправності транспортного засобу, яка може загрожувати безпеці дорожнього руху (про що водій зобов’язаний негайно інформувати керівника відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради , про неможливість виходу на маршрут), або іншого випадку, що унеможливлює виїзд автотранспорту «Мобільний ЦНАП», керівник чи заступник керівника відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області (відповідальний адміністратор) невідкладно забезпечує інформування населення про зміни в обслуговуванні.Забороняється:- курити, вживати алкогольні та наркотичні речовини у транспортному засобі, та поблизу нього;- розміщувати у транспортному засобі більшу кількість суб’єктів звернень, ніж це передбачено облаштованими робочими місцями/сидіннями в ньому;- використовувати «Мобільний ЦНАП» для перевезення пасажирів (крім перевезення персоналу/ адміністраторів, представників ЦНАП, інших надавачів послуг тощо) до пунктів призначення;- надавати адміністративні послуги під час руху «Мобільного ЦНАП».При закінченні прийому суб’єктів звернення та на кінцевих зупинках адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області або водій зобов’язаний перевірити салон транспортного засобу на предмет залишених або забутих речей. У разі виявлення забутих речей - вжити заходи щодо повернення їх власнику або здачі їх старості (або керівнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області).Адміністратори, представники ЦНАП та інші особи, які залучаються до виїзних прийомів щодо надання адміністративних та інших послуг, не несуть відповідальність за особисті речі, залишені в транспортному засобі суб’єктами звернень.Виїзд/вирушення адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області для обслуговування в рамках сервісу «Мобільний ЦНАП» здійснюється виключно у світлу пору дня.Замовлення адміністративної (іншої публічної) послуги із застосуванням сервісу «Мобільний ЦНАП» здійснюється в будь-який зручний спосіб для суб’єктів звернення, що не заборонений чинним законодавством України.4. Надання адміністративної (іншої публічної) послуги із застосуванням сервісу «Мобільний ЦНАП».Адміністратори (співробітники) відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області, які здійснюють прийом у «Мобільному ЦНАП», обліковують звернення заявників та прийняті пакети документів шляхом заповнення відповідного журналу звернень (на паперовому та/або електронному носіях) та/або за допомогою засобів електронного документообігу (Реєстрів).При обслуговуванні в «Мобільному ЦНАП» адміністратор, представник ЦНАПу або інший надавач послуг повинен:- здійснювати консультацію і прийом документів тільки у присутності суб’єкта звернення;- під час здійснення прийому не залишати робоче місце до повного закінчення обслуговування;- погоджувати дату та час наступного виїзного обслуговування;- керуватися чинними законодавчими актами і документами, що регламентують порядок надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг, Регламентом Центру, цим Положенням.Прийом суб’єктів звернення у «Мобільному ЦНАП» складається з таких етапів:- ідентифікація заявника та його повноважень (надається документ, що підтверджує його особу) у разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження;- надання консультації та/або перевірка наявності у заявника визначеного законодавством повного переліку необхідних документів;- формування і реєстрація заяви та наданих суб’єктом звернення документів.Адміністратори, спеціалісти ЦНАП, інші працівники, які здійснюють прийом та/або обслуговування у «Мобільному ЦНАП»:- під час отримання вхідного пакета документів з’ясовують прийнятний для суб’єкта звернення спосіб повідомлення про результат надання адміністративної, соціальної чи іншої публічної послуги, а також спосіб отримання готового результату надання послуги;- перевіряють відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби, надають допомогу в заповнені бланка заяви;- здійснюють реєстрацію вхідного пакета документів шляхом унесення даних до Журналу реєстрації вхідного та вихідного пакету документів відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області (у паперовій та/або електронній формі) або за допомогою Реєстрів;- складають опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення.Після завершення роботи «Мобільного ЦНАП» журнал звернень передається керівникові відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області.Результат надання адміністративної, соціальної, іншої публічної послуги надається суб’єктові звернення (уповноваженій особі/законному представнику) особисто при пред’явленні документа, що посвідчує особу, або в спосіб, прийнятний для суб’єкта звернення.5. Відповідальність.За недотримання цього Положення посадові особи несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.Адміністратор, представник ЦНАП, інші надавачі послуг, водій транспортного засобу, староста або інша уповноважена особа старостату несуть юридичну відповідальність за розголошення персональних даних суб’єктів звернень та іншої інформації, що стала їм відома під час виконання повноважень щодо реалізації цього Положення.За недотримання правил Положення повноважними представниками підприємств, організацій, установ, органів державної влади тощо, які беруть участь у роботі «Мобільного ЦНАП», керівник Центру вносить пропозиції їх керівним органам про заходи реагування.У випадку виявлення порушень правил Положення керівник відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області має право звернутися до керівника підприємства, організації, установи, органу державної влади тощо з вимогою про притягнення винних до відповідальності та заміни працівника (представника).6. Заключні положення.Адміністратори та співробітники відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області та представники інших суб’єктів надання адміністративних та інших публічних послуг, особи які приймають участь у роботі сервісу «Мобільний ЦНАП»:- зобов’язані належно використовувати службове майно та інші матеріальні цінності;- повинні забезпечувати отримання зворотного зв'язку від відвідувачів щодо якості надання адміністративних та інших публічних послуг, зокрема шляхом забезпечення вільного доступу до Книги відгуків та пропозицій, що знаходиться у транспортному засобі «Мобільний ЦНАП».Надання послуг у рамках роботи «Мобільного ЦНАП» здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства та забезпечення принципів відкритості і прозорості.Селищний голова Ігор ДЗЮБА