ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXI

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

21-010

Дата реєстрації:

22.02.2022

Проголосовано:

22.02.2022 10:41:37

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 21-010МАРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ(позачергова)Р І Ш Е Н Н Я22 лютого 2022 року смт Марківка № 21 - 10/2022Про затвердження Програми відшкодуваннярізниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведенняна території Марківської селищної ради на 2022 рікКеруючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення», статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Марківська селищна радавирішила:
 1. Затвердити Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Марківської селищної ради на 2022 рік, що додається.

 2. Проводити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених на дані цілі у бюджеті Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.Селищний голова Ігор ДЗЮБАЗАТВЕРДЖЕНОрішення сесії Марківськоїселищної ради восьмого скликаннявід 22.02.2022 року № 21- 10/2022ПРОГРАМАвідшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Марківської селищної ради на 2022 рік1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИвідшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на території Марківської селищної ради на 2022 рік1. Ініціатор розроблення Програми Марківська селищна рада
2. Розробник Програми Марківська селищна рада
3. Головний розпорядник коштів Марківська селищна рада
4. Відповідальний виконавець Програми Марківська селищна рада,

Комунальне підприємство «Марківка вода»
5. Учасники Програми Марківська селищна рада,

Комунальне підприємство «Марківка вода»
6. Терміни реалізації Програми 2022 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Марківської селищної територіальної громади,

інші джерела

не заборонені чинним законодавством України
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

Програми, грн.(на рік)
192771 грн
з них кошти бюджету селищної територіальної громади 192771 грн


2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи ПрограмиКомунальне підприємство «Марківка вода» здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого Марківською селищною радою. Основними видами діяльності підприємства є надання житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.Згідно ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» орган місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.Рішенням виконавчого комітету Марківської селищної ради № 2 від 12.05.2021р. «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП «Марківка вода» Марківської селищної ради» встановлено тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунального підприємства в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;- збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товаро-матеріальні цінності;- виникнення заборгованості із заробітної плати;- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.Дана ситуація має сферу негативного впливу на територіальну громаду, в особі органів місцевого самоврядування, КП «Марківка вода», споживачів послуг.Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення з місцевого бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності КП «Марківка вода».Згідно із ст. 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку.Відповідно до ст. 91 Бюджетного Кодексу України у місцевих бюджетах можуть передбачатися кошти на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання).Враховуючи зазначене, відшкодування органами місцевого самоврядування різниці в тарифах можливе за рахунок коштів місцевого бюджету за умови прийняття відповідної Програми.Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення та інших установ з бюджету селищної громади є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності підприємств в період встановлення тарифів в розмірі меншому ніж економічно обґрунтований.Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на території Марківської селищної ради на 2022 рік, розроблена на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування України, «Про ціни і ціноутворення», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».3. Мета ПрограмиПрийняття даної Програми має за мету:- прогнозування та виділення з бюджету Марківської селищної територіальної громади коштів для відшкодування різниці в  діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на території Марківської селищної ради;- забезпечення беззбиткової діяльності надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на території Марківської селищної ради;- збереження кількості і якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на нормативному рівні.4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,обсяги та джерела фінансування, порядок відшкодуванняЗ метою врахування інтересів як споживачів комунальних послуг, так і підприємств-надавачів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території Марківської селищної ради, вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом прийняття рішення селищної ради «Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на території Марківської селищної ради на 2022 рік».Фінансування Програми здійснюється за рахунок:- коштів бюджету Марківської селищної територіальної громади;- інших джерел не заборонених чинним законодавством України.Фактичне відшкодування різниці в тарифах надавачу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення споживачами на території Марківської селищної ради проводиться відповідно до вимог Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам на території Марківської селищної ради.Надавач послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення щомісячно здійснюють підготовку розрахунків на відшкодування витрат в різниці між затвердженим розміром тарифу та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво за фактичними обсягами споживання та подає їх на розгляд до Марківської селищної ради.Головними розпорядником коштів на виконання Програми є Марківська селищна рада.Виконавцем програми є КП «Марківка вода».Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету Марківської селищної територіальної громади.5. Система управління та контролю за ходом виконання ПрограмиКоординацію дій між виконавцями програми та контроль за її виконанням здійснює Марківська селищна рада.Звіт про виконання Програми надається виконавцями щоквартально, до 6 числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику бюджетних коштів.Селищний голова Ігор ДЗЮБАДодатокдо Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Марківської селищної ради на 2022 рік.ПОРЯДОКрозрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення у випадку невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам на території Марківської селищної ради1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку та відшкодування підприємствам - виробникам послуг різниці між діючими тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення та фактичними витратами підприємства на їх виробництво (далі - різниця в тарифах).2. Видатки на відшкодування втрат виробників послуг, що пов’язані із дією  цін/тарифів на комунальні послуги, які є нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, селищна рада передбачає у селищному бюджеті згідно з наданими виробником послуг розрахунками.3. Підприємство-виробник послуг готує розрахунки з різниці в тарифах за формою згідно з додатком до порядку та подає виконавчому комітету Марківської селищної ради для погодження щомісячно до 10 числа наступного за звітним періодом.4. Обсяг заборгованості визначається підприємством-виробником послуг на підставі таких підтвердних документів:1) розрахунок фактичної собівартості постачання послуг населенню, що засвідчений підписом керівника, скріпленим печаткою;2) копія рішення виконавчого комітету Марківської селищної ради про встановлення діючих тарифів;3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств за встановленою для відповідного виду діяльності звітною формою засвідчений підписом керівника, скріплений печаткою.5. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг як різниця між фактичними витратами, пов’язаними з наданням послуг споживачам, скоригованими на обмеження, передбачені в розрахунках діючих тарифів, і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що встановлювалися органом місцевого самоврядування, з урахуванням перерахунків за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги.6. Перерахування коштів здійснюється на рахунок підприємства-виробника послуг і використовуються ним для здійснення господарської діяльності підприємства.7. Марківська селищна рада, як головний розпорядник бюджетних коштів, в межах бюджету, проводить відшкодування витрат, що пов’язані з дією цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.Селищний голова Ігор ДЗЮБАДодатокдо Порядку розрахунку, обліку та відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення у випадку невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам на території Марківської селищної радиРОЗРАХУНОК

різниці в тарифах на

_______________________________________________________________,

(назва послуги)


надану споживачам ____________________________________________________________________

                                              (найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

 Місяць Фактичні нарахування згідно із встановленими тарифами з урахуванням перерахунків за низькоякісні та не в повному обсязі надані послуги Фактичні витрати з надання послуг (повна собівартість) Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями Сума, що відшкодована за попередній період (в т.ч. фінансова підтримка) Підлягає відшкодуванню
Керівник підприємства __________________

(підпис)
___________________________

(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________________

(підпис)
___________________________

(ініціали та прізвище)
М. П.


Селищний голова Ігор ДЗЮБА