ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXI

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

21-009

Дата реєстрації:

22.02.2022

Проголосовано:

22.02.2022 10:38:48

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 21-009МАРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДАЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ(позачергова)Р І Ш Е Н Н Я22 лютого 2022 року смт Марківка № 21 - 9 /2022Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Марківської селищної ради на 2022-2025 рокиКеруючись Земельного кодексу України, Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Марківська селищна радавирішила:
 1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на території Марківської селищної ради на 2022-2025 роки (додаток1).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин, містобудування та охорони навколишнього природного середовища.Селищний голова Ігор ДЗЮБАЗАТВЕРДЖЕНОрішення сесії Марківськоїселищної ради восьмого скликаннявід 22.02.2022 року № 21- 9/2022Програмарозвитку земельних відносин та охорони земель на території Марківської селищної ради на 2022-2025 рокисмт Марківка2022 рік
1. СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИОб’єднана територіальна громада Марківська селищна рада складається із старостинських округів, до яких входять 34 населених пункти: селище міського типу Марківка, село Деркулове, село Городище, село Курячівка, село Лобасове, село Бондарівка, село Бондарне, село Виноградне, село Караван-Солодкий, село Крейдяне, село Крупчанське, село Лісна Поляна, село Марківське, село Нова Україна, село Сичанське, село Скородна, село Тишківка, село Фартуківка, село Гераськівка, село Рудівка, село Тернівка, село Кабичівка, село Веселе, село Липове, село Красне Поле, село Височинівка, село Гераськівське, село Каськівка, село Первомайське, село Кризьке, село Сичівка, село Просяне, село Лимарівка, село Розсохувате. Кількість населення об’єднаної територіальної громадиМарківської селищної ради складає 13738 осіб.Площа Марківської селищної радискладає116648 га.З них:1. Сільськогосподарські землі – 100589,6936 га (в тому числі сільськогосподарські угіддя – 97902,7554 га);2. Ліси та інші лісовкриті площі – 12159,8894 га;3. Забудовані землі (житлова та громадська забудова, землі промисловості, комерційного призначення, землі що використовуються для транспорту та зв’язку та технічної інфраструктури – 1759,9997 га;4. Заболочені землі та відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 551,8 га;5. Води– 513,0 га.6. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 1073,6146 га.2. Мета Програми.Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Марківської селищної ради на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», з метою, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку земельних ділянок та ведення Державного земельного кадастру. Програма включає всі земельні ресурси в межах та поза межами населених пунктів.МетоюПрограми є аналіз стану використання земельних та інших природних ресурсів, визначення заходів щодо раціонального використання й охорони земель та інших природних ресурсів, формування земельних ділянок комунальної власності на території об’єднаної територіальної громади, розробка механізмів, засобів і строків організації ефективного використання й охорони земель та інших природних ресурсів, підвищення інвестиційної привабливості землекористування громади на 2022-2025роки.Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель селищної ради, формування земель комунальної власності, оптимізація надходжень від використання земель та формування реєстру платників земельного податку і орендної плати.Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактору економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування прав на землю, формування якісного екологічного середовища Марківської селищної ради.3. Проблеми, на вирішення яких спрямована Програма.Зміни в структурі земельних угідь Марківської селищної ради, що пов’язані зі зміною економічних орієнтирів тягнуть за собою зміни земельно-правових відносин. Реформа децентралізації покладає на органи місцевого самоврядування додаткові права та повноваження, відмінні від тих що були останні майже 15 років. Ці права та повноваження вимагають іншого ставлення до наявних в громаді ресурсів, для чого в першу чергу необхідно провести інвентаризацію ресурсів, розробити заходи щодо охорони земель та освоєння нових земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб з врахуванням змін законодавства в умовах сучасних реформ.Відповідно до згаданих вище вимог щодо змін в управлінні земельними ресурсами з метою приведення системи управління ресурсами до чинного законодавства в частині правових, організаційних, економічних, технологічних та інших складових, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захисту від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення розроблені заходи Програми.Крім того, існують проблеми, пов’язані з якістю даних для ведення Державного земельного кадастру, наявністю помилок в кадастрі, здійсненням контролю за використанням і охороною земель; визначенням якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь; невідповідністю даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, інформації, що міститься у документах, які посвідчують право на земельні ділянки, та у Державному земельному кадастрі; здійсненні землеустрою.За результатами реалізації Програми очікується вирішення таких питань:3.1. У сфері землеустрою:3.1.1. Інвентаризація земель усіх категорій земель незалежно від форм власності на території Марківської селищної радию3.1.2. Формування земель комунальної власності.3.1.3. Земельно-господарський устрій території Марківської селищної ради.3.1.4. Встановлення (зміна) меж населених пунктів сел Кризьке, Сичівка, Просяне, Розховувате,Лимарівка, Гераськівка,Тернівка,Рудівка.3.1.5. Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кризьке, Сичівка, Просяне, Розсохувате, Лимарівка, Гераськівка, Тернівка, Рудівка, Веселе, Красне Поле, Височинівка, Веселе.3.2. У сфері земельного кадастру:3.2.1. Проведення кадастрового знімання меж існуючих земельних ділянок.3.2.2. Формування реєстру платників земельного податку та орендної плати за використання земель.3.2.3 Аналіз стану використання, правового статусу, даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельних ділянок в межах Марківської селищної ради.3.3. У сфері управління земельно-майновим комплексом:3.3.1. Інвентаризація об’єктів нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури селищної ради.3.3.2. Оформлення права власності Марківської селищної ради на об’єкти нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури.3.4. Заходи з охорони земель та інших природних ресурсів3.4.1. Розробка заходів з охорони земель та інших природних ресурсів.3.4.2. Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000.3.5. Нормативно-правовий супровід виконання Програми:3.5.1. Підготовка місцевих нормативних актів щодо порядку вилучення та надання земельних ділянок на території Марківської селищної ради.3.5.2. Підготовка місцевих нормативних актів щодо продажу земельних ділянок та права їх оренди на території Марківської селищної ради.3.5.3. Підготовка місцевих нормативних актів щодо здійснення обліку земель на території Марківської селищної ради.4. Структура Програми.Основними напрямами виконання Програми є наступні:Напрям 1. Проведення землеустрою.Напрям 2. Забезпечення земельного кадастру.Напрям 3. Управління земельно-майновим комплексом.Напрям 4. Заходи щодо охорони земель.Напрям 5. Нормативно-правовий супровід.Для реалізації кожного з напрямів передбачено проведення наступних робіт (табл. 1):Таблиця 1
Назва робіт Місце проведення
Напрям 1. Проведення землеустрою
1 Складання документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільської ради та інших природних ресурсів Марківська селищна рада
2 Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Марківська селищна рада
3 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Марківська селищна рада
Напрям 2. Забезпечення земельного кадастру
1 Проведення кадастрового знімання меж існуючих земельних ділянок Марківська селищна рада
2 Аналіз сучасного стану землекористування та складу угідь Марківська селищна рада
3 Аналіз правового статусу земель та земельних ділянок в межах сільської ради Марківська селищна рада
4 Аналіз даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Марківська селищна рада
Напрям 3. Управління земельно-майновим комплексом
1 Інвентаризація об’єктів нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради Марківська селищна рада
2 Оформлення права власності Марківської селищної ради на об’єкти нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури Марківська селищна рада
Напрям 4. Заходи щодо охорони земель
1 Розробка заходів з охорони земель та інших природних ресурсів Марківська селищна рада
2 Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 Марківська селищна рада
Напрям 5. Нормативно-правовий супровід
1 Підготовка місцевих нормативних актів щодо порядку вилучення та надання земельних ділянок Марківська селищна рада
2 Підготовка місцевих нормативних актів щодо продажу земельних ділянок та права їх оренди Марківська селищна рада
3 Підготовка місцевих нормативних актів щодо здійснення обліку земель Марківська селищна рада


4.1. Напрям 1. Проведення землеустрою.Для забезпечення виконання повноважень Марківської селищної ради у галузі земельних відносин Програмою передбачається проведення низки заходів із землеустрою, в тому числі:а) розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів сіл Кризьке, Сичівка, Просяне, Лимарівка, Розсохувате, Гераськівка, Тернівка, Рудівка з метою приведення у відповідність до генеральних планів меж зазначених сіл та створення повноцінного життєвого середовища жителів громади;б) заходи щодо розробки технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сіл Кризьке, Сичівка, Просяне, Розховувате, Лимарівка, Гераськівка, Тернівка, Рудівка, Веселе, Красне Поле, Височинівка, Веселез метою збільшення надходження коштів до місцевого бюджету;в) інвентаризації земель колективної власності (нерозподілені землі, польові дороги, полезахисні лісові смуги, відумерла спадщина), яка включатиме заходи щодо топографо-геодезичного забезпечення земельного кадастру, що сприятиме ефективному та швидкому управлінню земельними ресурсами Марківської селищної ради.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної та колективної власності проводиться на замовлення Марківської селищної ради як за рахунок місцевого бюджету так і за рахунок сільськогосподарських підприємств, у користуванні (оренді) яких перебувають відповідні земельні ділянки.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель юридичних та фізичних осіб в межах Марківської селищної ради, які перебувають у їх власності або користуванні проводиться за рахунок власників земель або землекористувачів.Напрям 1 передбачає здійснення наступних робіт:
 • Складання документації із землеустрою щодо інвентаризації земель селищної ради та інших природних ресурсів

 • Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів

 • Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

  4.2. Напрям 2. Забезпечення земельного кадастру.

  Програмою передбачається здійснити заходи щодо забезпечення ведення Державного земельного кадастру в межах Марківської селищної ради, які включатимуть роботи щодо аналізу кадастрового забезпечення території сільської ради, аналізу стану використання та складу угідь на основі проведення кадастрового знімання меж існуючих земельних ділянок. У рамках Напряму 2 планується виконати такі роботи:

 • Проведення кадастрового знімання меж існуючих земельних ділянок

 • Аналіз сучасного стану землекористування та складу угідь

 • Аналіз правового статусу земель та земельних ділянок в межах сільської ради

 • Аналіз даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  4.3. Напрям 3. Управління земельно-майновим комплексом.

  Програмою передбачається здійснити необхідні заходи для реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури в межах Марківської селищної ради об’єднаної територіальної громади на основі проведення їх інвентаризації(паспортизації). Основними роботами, передбаченими в рамках Напряму 2, є наступні:

 • Інвентаризація об’єктів нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради;

 • Оформлення права власності Марківської селищної ради на об’єкти нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури.

  4.4. Напрям 4. Заходи щодо охорони земель.

  Допущені у попередні роки, що передували створенню ОТГ, недоліки у використанні земель, факти самовільного зайняття або незаконного оформлення відводу земельних ділянок природно-заповідного, рекреаційного, історико-культурного призначення, у прибережних смугах водойм, невизначеність прав на масиви лісових територій значною мірою пояснюються відсутністю належного контролю за землекористуванням.

  На сьогодні Марківська селищна рада ще не має ефективного механізму контролю за недопущенням самовільного зайняття земельних ділянок та здійсненням на них самочинного господарювання.

  Наявність оновлених крупномасштабних планово-картографічних матеріалів, крім вирішення проблем землекористування та кадастру, сприятиме швидкому вирішенню проблем раціонального та найефективнішого використання земель, в т.ч. шляхом освоєння їх для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб. У рамках Напряму 4 планується виконати такі роботи:

 • Розробка заходів з охорони земель та інших природних ресурсів

 • Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000

  4.5. Напрям 5. Нормативно-правовий супровід.

  Забезпечення чіткого та науково-обгрунтованого виконання заходів щодо вирішення проблем, на які спрямована Програма, потребує наукової розробки методологічного забезпечення окремих видів землевпорядних робіт, створення методик охорони, обліку земель та порядку продажу, вилучення та надання земельних ділянок. Таким чином, Напрямом 5 передбачено виконання таких видів робіт:

 • Підготовка місцевих нормативних актів щодо порядку вилучення та надання земельних ділянок

 • Підготовка місцевих нормативних актівщодо продажу земельних ділянок та права їх оренди

 • Підготовка місцевих нормативних актів щодо здійснення обліку земель5. Часові рамки та засоби реалізації.Реалізація Програми використання й охорони земель та інших природних ресурсів на території Марківської селищної ради розрахована на період з 2022 по 2025 рік (табл. 2).Таблиця 2
Назва робіт Термін завершення
Напрям 1. Проведення землеустрою
1 Складання документації із землеустрою щодо інвентаризації земель селищної ради та інших природних ресурсів 2025
2 Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів 2025
3 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 2025
Напрям 2. Забезпечення земельного кадастру
1 Проведення кадастрового знімання меж існуючих земельних ділянок 2025
2 Аналіз сучасного стану землекористування та складу угідь 2025
3 Аналіз правового статусу земель та земельних ділянок в межах сільської ради 2025
4 Аналіз даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 2025
Напрям 3. Управління земельно-майновим комплексом
1 Інвентаризація об’єктів нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури селищної ради 2025
2 Оформлення права власності на території Марківської селищної ради на об’єкти нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури 2025
Напрям 4. Заходи щодо охорони земель
1 Розробка заходів з охорони земель та інших природних ресурсів 2025
2 Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 2025
Напрям 5. Нормативно-правовий супровід
1 Підготовка місцевих нормативних актів щодо порядку вилучення та надання земельних ділянок 2025
2 Підготовка місцевих нормативних актів щодо продажу земельних ділянок та права їх оренди 2025
3 Підготовка місцевих нормативних актів щодо здійснення обліку земель 2025


6. Очікувані результати та показники.Від виконання робіт по кожному передбаченому напряму реалізації Програми використання й охорони земель та інших природних ресурсів очікуються наступні результати (табл. 3):Таблиця 3
Назва робіт Очікувані результати
Напрям 1. Проведення землеустрою
1 Складання документації із землеустрою щодо інвентаризації земель селищної ради та інших природних ресурсів Розробка технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель Марківської селищної ради
2 Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни ) меж населених пунктів Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Марківської селищної ради
3 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Виготовлення технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Марківської селищної ради
Напрям 2. Забезпечення земельного кадастру
1 Проведення кадастрового знімання меж існуючих земельних ділянок Створення планово-картографічних матеріалів з відображенням стану кадастрового забезпечення землекористування
2 Аналіз сучасного стану землекористування та складу угідь Розробка експлікації земель у розрізі земельних угідь, порівняльного аналізу складу угідь за попередні роки
3 Аналіз правового статусу земель та земельних ділянок в межах селищної ради Аналітична записка щодо результатів аналізу земель та земельних ділянок з існуючими правовстановлюючими документами та без них; встановлення типу правовстановлюючих документів
4 Аналіз даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Створення картографічних та реєстрових документів на основі даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Напрям 3. Управління земельно-майновим комплексом
1 Інвентаризація об’єктів нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури селищної ради Створення реєстрових документів щодо інвентаризації об’єктів нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури
2 Оформлення права власності Марківської селищної ради на об’єкти нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури Реєстрація права комунальної власності на землі в межах населених пунктів та землі колективної власності припинених колективних сільськогосподарських підприємств
Напрям 4. Заходи щодо охорони земель
1 Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 Створення планово-картографічних матеріалів масштабу 1:2000 сучасного стану землекористування
2 Розробка робочих проектів щодо освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб Наукова записка щодо обґрунтування раціонального використання земель та пропозицій щодо їх освоєння для сільськогосподарських потреб
Напрям 5. Нормативно-правовий супровід
1 Підготовка місцевих нормативних актів щодо порядку вилучення та надання земельних ділянок Розроблення наукового обґрунтування прийняття рішень щодо порядку вилучення та надання земельних ділянок
2 Підготовка місцевих нормативних актів щодо продажу земельних ділянок та права їх оренди Розроблення наукового обґрунтування прийняття рішень щодо порядку продажу земельних ділянок та права їх оренди
3 Підготовка місцевих нормативних актів щодо здійснення обліку земель Розроблення наукового обґрунтування щодо здійснення обліку земель


У результаті реалізації Програми розвитку й охорони земель та інших природних ресурсів планується ефективно наповнювати місцевий бюджет.7. фінансовий план.Детальне фінансування кожного із заходів Програми, строків виконання та джерел фінансування відображено в табл. 4.Таблиця 4


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Заходи (роботи) Програми Строк виконан-ня заходу Виконавці Джерела фінансування Місцевий бюджет, Джерела фінансування

Інші джерела
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік
1 Проведення землеустрою Складання документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в межах селищної ради (за окремими територіями) 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет інші джерела 50,0 50,0 50,0 50,0
Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни ) меж населених пунктів 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет інші джерела 50,0 50,0 50,0 50,0
Проведення нормативної грошової оцінки земель в та за межами населених пунктів 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет Інші джерела 50,0 50,0 50,0 50,0
Складання документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Забезпечення земельного кадастру Проведення кадастрового знімання меж існуючих земельних ділянок 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет Інші джерела - - 50,0 50,0
Аналіз сучасного стану землекористування та складу угідь 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
Аналіз правового статусу земель та земельних ділянок в межах сільської ради 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
Аналіз даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
3 Управління земельно-майновим комплексом Інвентаризація об’єктів нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет Інші джерела 50,0 50,0 50,0 50,0
Оформлення права власності Марківської селищної ради об’єднаної територіальної громади на об’єкти нерухомого майна та інженерно-транспортної інфраструктури 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет Інші джерела 50,0 50,0 50,0 50,0
4 Заходи щодо охорони земель Розробка заходів з охорони земель та інших природних ресурсів 2022-2025 Інститут землекористування Національної академії аграрних наук України Місцевий бюджет Інші джерела 50,0 - - -
Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
Розробка робочих проектів щодо освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб 2022-2025 Відповідно до законодавства про державні закупівлі Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
5 Нормативно-правовий супровід Підготовка місцевих нормативних актів щодо порядку вилучення та надання земельних ділянок 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
Підготовка місцевих нормативних актів щодо продажу земельних ділянок та права їх оренди 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
Підготовка місцевих нормативних актів щодо здійснення обліку земель 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
Підготовка місцевих нормативних актів щодо охорони земель 2022-2025 Землевпорядні організації Місцевий бюджет Інші джерела - - - -
ВСЬОГО 400 350 400 400
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 1550 тис.грн


8. Очікувані результатиУ результаті виконання Програми передбачається:підвищити інвестиційну привабливість та ефективність капіталізації і екологізації землекористування, екологічну безпеку використання земельних та інших природних ресурсів;здійснити структуризацію (оптимізацію) землекористування та створити інвестиційно-привабливе й економічно-ефективне землекористування;підвищити ефективність використанні земель, особливо в містобудівному та рекреаційному господарстві;збільшити надходження від платежів за землю та використання інших природних ресурсів до місцевого бюджету.9. рекомендаціїЗ метою вирішення проблем самовільного зайняття земельних ділянок сторонніми землекористувачами без наявних юридичних прав, а також використання земель не за цільовим призначенням, порушення природоохоронного законодавства в першу чергу рекомендується провести роботи з інвентаризації земель та земельних ділянок в межах об’єднаної територіальної громади Марківської селищної ради, провести аналіз сучасного стану землекористування, складу угідь, правового статусу земель та земельних ділянок, наявності юридичних прав на земельні ділянки, даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Крім того, з метою раціонального використання земель та забезпечення наповнення бюджету Марківської селищної ради встановленими податковими надходженнями, рекомендується на базі оновленого картографічного матеріалу крупних масштабів здійснити роботи щодо раціонального та ефективного використання земель, а також охорони земель.З метою наповнення бюджету Марківської селищної ради за рахунок земельного податку та орендної плати, рекомендується на основі проведеної інвентаризації земель та аналізу сучасного стану землекористування провести актуальну нормативну грошову оцінку земель, а також обґрунтувати ставки оподаткування та розміру орендної плати за користування землями комунальної власності.Селищний голова Ігор ДЗЮБА